ท่องเที่ยว » พาเที่ยว! วัดวังคำ วิจิตรงามล้ำสถาปัตยกรรมล้านช้าง จังหวัดกาฬสินธุ์

พาเที่ยว! วัดวังคำ วิจิตรงามล้ำสถาปัตยกรรมล้านช้าง จังหวัดกาฬสินธุ์

20 กันยายน 2023
259   0

พาเที่ยว! วัดวังคำ วิจิตรงามล้ำสถาปัตยกรรมล้านช้าง จังหวัดกาฬสินธุ์

วัดวังคำ


เมื่อเราพูดถึงจังหวัด กาฬสินธุ์ นั้น ด้านสถานที่ท่องเที่ยวนั้นจัดได้ว่าเป็นลอง จังหวัดอื่นๆ แต่ก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยว บ้างสถานที่ที่จัดได้ว่า สวยไม่เป็นรองจังหวัดไหนเลย ซึ่งในวันนี้เราจะพา ทุกท่านมาชมอีกหนึ่งวัดสวย ในจังหวัดกาฬสินธุ์กันครับ นั้นก็คือวัดวังคำ วัดไทยที่จำลองแบบจาก วัดเชียงทอง ในหลวงพระบางมาเป็นต้นแบบ มากาฬสินธุ์ทั้งที ต้องไม่พลาดครับ

วัดวังคำ

    วัดวังคำ ตั้งอยู่บ้านนาวี ตำบลสงเปลือย เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2539 โดยชาวบ้านนาวีและหมู่บ้านใกล้เคียง ประกาศตั้งเป็นวัดเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 ต่อมาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานเขตวิสุงคามสีมาแก่วัดวังคำ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2545 สถาปัตยกรรมที่โดดเด่นของวัดวังคำ ได้แก่ “สิมไทเมืองวัง” คือพระอุโบสถรูปทรงศิลปะล้านช้างที่มีความอ่อนช้อยงดงาม โดยพระอุโบสถมีหลังคามุข 3 ชั้น มีฉัตรตรงกลาง 9 ยอด หลังคาโค้งยาวลงมา ผนังด้านหลังพระอุโบสถมีรูปต้นโพธิ์ลวดลายประดับด้วยกระจกสีมีความงดงามมาก ลักษณะคล้ายกับวัดเชียงทอง เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)    ต่อมาในวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ (12 สิงหาคม พ.ศ. 2547) ประดิษฐานที่หน้าบันสิมไทเมืองวัง นอกจากนี้ยังมีเจดีย์สีทององค์ใหญ่กลางวัด รูปแบบเดียวกับเจดีย์พระธาตุหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ส่วนศาลาการเปรียญด้านในเป็นที่ประดิษฐาน “หลวงปู่วังคำ” พระประธานศิลปะล้านช้าง และยังมีธรรมมาสน์ไม้ฝีมือช่างอันวิจิตรงดงามให้ได้ชม วัดวังคำนับเป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมศิลปะแบบล้านช้างให้ได้ชมอย่างหลากหลาย

วัดวังคำ

การเดินทางไปวัดวังคำ

วัดวังคำตั้งอยู่ที่ บ.นาวี ต.สงเปลือย อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ โดยอยู่ห่างจากตัวเมืองกาฬสินธุ์ประมาณ 90 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที ไม่มีรถสาธารณะไปถึง หากไม่ได้เดินทางโดยรถส่วนตัวนักท่องเที่ยวต้องเหมารถให้ไปส่ง
บทความอื่นที่น่าสนใจ