ท่องเที่ยว » เที่ยว!! วัดสว่างหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

เที่ยว!! วัดสว่างหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

26 เมษายน 2023
366   0

เที่ยว!! วัดสว่างหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

วัดสว่างหัวนาคำ

วัดสว่างหัวนาคำ


วัดสว่างหัวนาคำ เดิมทีชาวบ้านเรียกกันว่า วัดบ้าน หรือ วัดใหญ่ ก่อสร้างขึ้นเมื่อวันที่ 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2272 วัดสว่างหัวนาคำ มีทั้งความเจริญและความเสื่อมโทรมตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง โดยมีเจ้าอาวาสวัดเคยปกครองมาแล้วจำนวน 19 รูป และเมื่อปี พ.ศ. 2530-2532 วัดได้ขาดผู้ปกครองบริหารทำให้วัดเสื่อมโทรม ชาวบ้านจึงได้มีการปรึกษาหารือกันและได้ไปกราบอาราธนานิมนต์ พระครูศรีปริยัติโชติธรรม มาเป็นเจ้าอาวาสวัด ท่านได้ปกครองวัดตั้งแต่ตอนนั้นจวบจนถึงปัจจุบัน และได้มีการพัฒนาวัดขึ้นอยู่เรื่อยๆ โดยมีการสร้างอุโบสถไม้สิมอีสานพันชาติ ซึ่งเป็นอุโบสถที่ผสมผสานศิลปะล้านช้างและล้านนาเข้าด้วยกันอย่างลงตัว

วัดสว่างหัวนาคำ

วัดสว่างหัวนาคำ

วัดสว่างหัวนาคำ

วัดสว่างหัวนาคำ

ขอคุณที่มารูปภาพ | Facebook  พระครูศรีฯ วัดสว่างหัวนาคำ

ข้อมูล

  • วัดสว่างหัวนาคำ ต.หัวนาคำ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
  • วัดเปิดเวลา 06.30 น. ปิดเวลา 18.30 น. ทุกวัน