บทความเกษตร » ปลูกผักกาดหัว แบบง่ายๆไว้รับประทานในครัวเรือน

ปลูกผักกาดหัว แบบง่ายๆไว้รับประทานในครัวเรือน

4 มกราคม 2023
338   0

ปลูกผักกาดหัว แบบง่ายๆไว้รับประทานในครัวเรือน

ปลูกผักกาดหัว

ปลูกผักกาดหัว


ผักกาดหัว มีชื่อเรียกอื่นว่า ไช่เท้า ไช่โป๊ หัวไชเท้า หัวไช้เท้า หัวผักกาด หัวผักกาดขาว (ทั่วไป), ผักกาดจีน(ลำปาง), ผักขี้หูด ผักเปิ๊กหัว (ภาคเหนือ), ผักกาดหัว (ภาคกลาง) เป็นต้น

ผักกาดหัวมีถิ่นกำเนิดที่ประเทศจีน โดยทั่วไปแล้วเจ้าหัวผักกาดนี้จะมีอยู่ด้วยกันหลายสี ไม่ว่าจะเป็นสีขาว สีแดง สีม่วง สีชมพู และขนาดก็จะแตกต่างกันออกไปตามสายพันธุ์แยกย่อย (Subspecies)

พืชผักที่ปลูกเพื่อบริโภคส่วนของรากที่ขยายใหญ่ขึ้น เนื้อในสีขาว ใช้ประกอบอาหารได้หลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารประเภทแกงจืด

ระยะ ปลูกผักกาดหัว

หว่านโดยใช้อัตราเมล็ดพันธุ์ 2-3 กิโลกรัม/ไร่ ระยะปลูกที่เหมาะสม คือ ระยะระหว่างหลุมห่างกันประมาณ ๒๕เซนติเมตร ระยะระหว่างแถวห่างกันประมาณ 30 เซนติเมตร

การเตรียมดิน

ไถดินให้ลึก 30-40 เซนติเมตร ตากดินไว้ 1-2 อาทิตย์ แล้วย่อยดินให้ละเอียด หว่านปูนขาว ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกคลุกเคล้าให้ทั่ว ยกแปลงให้สูงประมาณ 30 เซนติเมตร กว้าง 120 เซนติเมตร

การปลูก

วิธีหยอดเมล็ด หลังจากเตรียมดินแล้วให้ทำหลุมเล็กๆตามระยะปลูกที่กำหนดไว้ หยอดเมล็ดในหลุม หลุมละ 3 เมล็ด กลบดินหนาประมาณ 1.5 เซนติเมตร รดน้ำไห้ 2-3 ใบ ให้ถอนแยกให้เหลือหลุมละ 1 ต้น

การให้น้ำ

ควรให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ และเพียงพอทั้งเช้าและเย็น

การใส่ปุ๋ย

รดด้วยน้ำสกัดชีวภาพ ในอัตรา 15-20 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร ทุก 5-7 วัน

การป้องกันกำจัดศัตรูพืช

วัชพืช การพรวนดินกำจัดวัชพืช ควรทำในขณะที่วัชพืชยังมีน้อย และต้นผักกาดหัวยังเล็กอยู่ ควรทำด้วยความระมัดระวังอย่าให้ใกล้ต้นเกินไป อาจทำอันตรายต่อต้นได้

การเก็บเกี่ยว

มีอายุการเก็บเกี่ยวประมาณ 42-60 วัน ถ้าถึงอายุการเก็บเกี่ยวแล้วให้รีบเก็บเกี่ยวทันที อย่าปล่อยให้เกินอายุเพราะจะทำให้คุณภาพของหัวลดลง

ที่มา : Sarakaset.com
บทความอื่นที่น่าสนใจ