วิดีโอเกษตร » ไอเดีย การสร้างคอกแพะ ราคาประหยัดจากวัสดุรอบตัว

ไอเดีย การสร้างคอกแพะ ราคาประหยัดจากวัสดุรอบตัว

28 กันยายน 2022
452   0

ไอเดีย การสร้างคอกแพะ ราคาประหยัดจากวัสดุรอบตัว


โรงเรือนและสภาพการเลี้ยงแพะ

โรงเรือนสำหรับการเลี้ยงดูแพะนั้นควรมีความสูง 3 เมตร ขึ้นไป เพื่อให้โปร่งและมีการระบายอากาศได้ดี ขนาดโรงเรือน 12.0 x 45.0 เมตร อาจใช้สังกะสีหรือกระเบื้องลอนก็ได้ พื้นคอกเป็นซีเมนต์ ด้านข้างคอกก่อซีเมนต์บล็อกสูง ประมาณ 1.25 เมตร ทั้ง 4 ด้าน ยกเว้นทางเข้าคอกทำเป็นลูกกรงเหล็กกลมมีกลอนหรือที่ล็อกประตูปิด-เปิดได้ จัดทำร่องระบายน้ำออกไปภายนอกตรงทางเดิน สำหรับพื้นคอกปูด้วยฟางแห้งเพื่อซับความชื้น

ลักษณะโรงเรือนแบบนี้จะไม่มีกลิ่นเหม็นจากมูลและปัสสาวะ หลังคาสูงโปร่งจะช่วยระบายกลิ่นได้ดี วัสดุรองพื้นจะขนออกไปเป็นระยะเพื่อทำปุ๋ยต่อไป กลิ่นจะมีอยู่บ้างช่วงขนวัสดุรองพื้น เพราะกลิ่นต่าง ๆ จะอยู่ด้างล่างของวัสดุปูพื้น สำหรับขนาดคอกที่ใช้เลี้ยงแพะขึ้นกับอายุ และวัตถุประสงค์ในการเลี้ยง โดยแบ่งชนิดคอกไว้ดังนี้

  • คอกพ่อ-แม่พันธุ์ คอกพ่อ-แม่พันธุ์ มีขนาด 5×9 เมตร หรือ 5×12 เมตร ตัวเมีย 25-30 ตัว ตัวผู้ 1 ตัว ภายในบริเวณคอกจะมีรางอาหารทำด้วยซีเมนต์คล้ายรางอาหารวัวแต่มีขนาดเล็กกว่า มีกระป๋องใส่น้ำให้กิน และมีซองโปร่ง ๆ ที่ด้านข้างสำหรับใส่หญ้า-ฟางแห้งให้แพะกิน
  • คอกแพะหย่านมและคัดพันธุ์ สำหรับใช้เลี้ยงแพะรุ่นหลังจากหย่านม และคัดพันธุ์ มีขนาด 4.5×5 เมตร (22.5 ตารางเมตร) มีกระป๋องอาหารและซองใส่หญ้า-ฟางแห้ง เช่นเดียวกับคอกพ่อ-แม่พันธุ์
  • คอกคลอด มีขนาด 1.5×1.5 เมตร (2.25 ตารางเมตร) สำหรับแยกแม่แพะที่ท้องแก่ใกล้คลอดมาเลี้ยงเพื่อเตรียมตัวคลอด และดูแลลูกตอนเล็ก ๆ เมื่อลูกแข็งแรงดีแล้วจึงนำกลับไปเข้าฝูงทั้งแม่และลูก จนถึงระยะหย่านมจึงแยกลูกไปอยู่คอกแพะรุ่น ระยะที่ลูกแพะเกิดได้ 2-3 วัน จะมีการทำเบอร์หูทุกตัว เพื่อทำบันทึกเป็นข้อมูลทางพันธุกรรมต่อไป
  • คอกแพะรุ่นแพะขุน มีขนาด 5×9 เมตร หรือ 5×12 เมตร (45-60 ตารางเมตร) สำหรับเลี้ยงแพะรุ่น และแพะที่ขุนเอาเนื้อ (แพะรุ่นตัวผู้)
  • คอกพ่อพันธุ์ มีขนาด 2.5×2.5 เมตร สำหรับแยกเลี้ยงพ่อพันธุ์แต่ละตัว เพื่อใช้แทนพ่อพันธุ์ในฝูงที่ใช้มานานหรือต้องการเปลี่ยนสายเลือด

ข้อคิดก่อนตัดสินใจเลี้ยงแพะ

เมื่อจะคิดเลี้ยงแพะ ต้องศึกษาความเป็นมาของตลาดให้ดีเสียก่อน ตลาดแพะในประเทศไทยนั้น มี 2 ประเภท ประเภทแรกนำเนื้อแพะมาบริโภคภายในประเทศ ประเภทที่ 2 แพะเป็นสัตว์ส่งออกไปขายยังต่างประเทศ
นอกจากนี้ ยังแยกประเภทของแพะออกไปอีก เช่น แพะเนื้อ แพะให้น้ำนม เพื่อนำมารีดนมแล้วเป็นสินค้าส่งออก แพะชนิดให้ขน เราจะเลือกเลี้ยงประเภทไหน
การเลี้ยงแพะจะต้องทำโรงเรือนให้แพะขึ้นไปนอนเหมือนบ้านคน จะทำคอกให้นอนบนดินอย่างควายไม่ได้ ควรทำคอกแบบฟาร์มหมู
สิ่งสำคัญต้องดูความพร้อมเรื่องอาหารแพะ มีทุ่งหญ้าพอที่จะนำไปเลี้ยงหรือไม่
สำหรับทุ่งหญ้านั้น น่าจะมีพอ เนื่องจากที่ไหนก็มีแต่นาร้าง หัวไร่ปลายนาก็เต็มไปด้วยป่าไม้ มีใบไม้เหลือเฟือพอที่จะเลี้ยงแพะได้ หรือจะเลี้ยงแพะไว้ในสวนผลไม้ เพื่อกำจัดวัชพืชก็ยิ่งดี
ประการสุดท้าย ควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากปศุสัตว์อำเภอช่วยแนะนำให้ ไม่ว่าจะทำอะไรต้องใช้ความรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้กิจการดำเนินไปตามเป้าหมาย
การเลี้ยงแพะนั้นมีค่าใช้จ่ายน้อย เนื่องจากแพะหาอาหารกินเอง ไม่ต้องซื้ออาหารแบบเลี้ยงไก่ เลี้ยงหมู จึงเป็นตัวเลือกใหม่ของเกษตรกร เพียงแต่ให้อาหารเสริมเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น มันสำปะหลังที่มีราคาถูก ๆ จึงเป็นสิ่งที่น่าจะกระทำ