บทความเกษตร » โรคปากเปื่อยพุพองในแพะ (Contagious Ecthyma)

โรคปากเปื่อยพุพองในแพะ (Contagious Ecthyma)

21 มิถุนายน 2024
115   0

โรคปากเปื่อยพุพองในแพะ (Contagious Ecthyma)

โรคปากเปื่อยพุพองในแพะ

โรคปากเปื่อยพุพองในแพะ เป็นโรคติดเชื้อที่ติดต่อในฝูงได้อย่างรวดเร็วสามารถก่อโรคในแพะทุกอายุและก่อโรครุนแรงในลูกแพะ สามารถติดต่อสู่คนแต่สามารถป้องกันโดยการสวมถุงมือและอุปกรณ์ป้องกันอื่นๆ

โรคที่ก่อปัญหาในการเลี้ยงแพะในประเทศไทย พบได้ทุกช่วงอายุ มีหลายชื่อเรียก เช่น คอนตาเชียส เอทธิมา (Contagious ecthyma) สแคบนี้ เม้าท์ (scabby mouth) ซอร์เมาท์ (sore mouth) หรือ ออฟ (Orf) อัตราการป่วยอาจสูงถึง 100% อัตราการตายต่ำ หากติดเชื้อแทรกซ้อน หรือภาวะกดภูมิคุ้มกันอาจเพิ่มอัตราการตายเป็น 20% – 50%

สาเหตุ

 • เชื้อไวรัสออฟ (orf virus) สกุลพาราพอกซ์ไวรัส (genus Parapoxvirus)
 • เชื้อสามารถมีชีวิตอยู่รอดนอกตัวสัตว์ได้นานภายใต้สภาวะอากาศที่แห้ง ในขนสัตว์และอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์

การติดต่อ

สัตว์

 • สัมผัสสัตว์ป่วยโดยตรงเชื้อผ่านเข้าสู่ร่างกายทางบาดแผลตามผิวหนัง
 • ติดเชื้อที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม คอก อุปกรณ์การเลี้ยง และพาหนะขนย้ายสัตว์ บริโภคชิ้นส่วนซากสัตว์ป่วย

คน

 • สัมผัสสัตว์ป่วยโดยตรงผ่านแผล
 • การทำวัคซีนเชื้อเป็นให้กับสัตว์
 • อุปกรณ์เลี้ยงสัตว์ที่ปนเปื้อนเชื้อ
 • ติดต่อจากสัตว์สู่คนเท่านั้น

อาการที่แสดง

สัตว์

 • แสดงอาการหลังติดเชื้อ 2-3 วัน ผื่นนูนแดง กลายเป็นแผลพุพองหรือตุ่มหนอง เลือดไหล และกลายเป็นสะเก็ด
 • พบรอยโรคที่รอบริมฝีปาก รูจมูก เปลือกตา ใบหู ง่ามกีบ เต้านม อวัยวะสืบพันธุ์
 • ลูกสัตว์พบรอยโรคในช่องปากส่งผลต่อการดูดนม
 • อาจพบอาการมีไข้ ซึม อ่อนแรง ซูบผอม และติดเชื้ออื่นแทรกซ้อนได้
 • อาการตามผิวหนังสามารถหายได้ภายใน 1 – 2 เดือน

คน

 • แสดงอาการหลังติดเชื้อ 3 – 7 วัน
 • เกิดตุ่มนูนบริเวณผิวหนัง แข็ง สีแดงถึงน้ำเงิน และปวด มักพบที่นิ้วหรือมือ และ อาจมีไข้ต่ำๆ
 • หากไม่มีติดเชื้อแทรกซ้อนจะหายได้เองภายใน 3 – 6 สัปดาห์

โรคปากเปื่อยพุพองในแพะ

การรักษา

สัตว์

 • รักษาประคับประคองอาการ ทายาฆ่าเชื้อบริเวณบาดแผล
 • ให้ยาปฏิชีวนะ กรณีพบการติดเชื้อแบคที่เรียแทรกซ้อน
 • ใข้ยากำจัดหนอนแมลงในบาดแผล

คน

 • รักษาประคับประคองอาการ ใช้ยาฆ่าเชื้อเฉพาะที่ และทำแผล
 • ให้ยาปฏิชีวนะ กรณีพบการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อน

การป้องกัน

สัตว์

 • กักสัตว์อย่างน้อย 7 วัน ก่อนนำเข้ารวมฝูง แยกเลี้ยงสัตว์ที่มีอาการ เลี่ยงการแพร่กระจายโรคในฝูง
 • ทำความสะอาดอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์ และพาหนะขนย้ายสัตว์ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ
 • การใช้วัคซีนเชื้อเป็น พิจารณาทำในพื้นที่ที่มีอุบัติการณ์ของโรค
 • แยกสัตว์ที่ทำวัคชื่นออกจากสัตว์ที่ไม่เคยได้รับวัคซีน จนกว่าสะเก็ดแผลจะหาย

คน

 • สวมถุงมือเมื่อสัมผัสตัวสัตว์ป่วย และอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์
 • หากสัมผัสสัตว์ป่วยให้ล้างบริเวณที่สัมผัสด้วยสบู่ทันที

ที่มา : สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 

บทความอื่นที่น่าสนใจ