บทความเกษตร » เตาเผาถ่านแบบถัง 200 ลิตร ไร้ควันประหยัดพื้นที่

เตาเผาถ่านแบบถัง 200 ลิตร ไร้ควันประหยัดพื้นที่

13 มีนาคม 2023
1403   0

เตาเผาถ่านแบบถัง 200 ลิตร ไร้ควันประหยัดพื้นที่

เตาเผาถ่านแบบถัง 200 ลิตร

เตาเผาถ่านแบบถัง 200 ลิตร


เตาเผาถ่านแบบถัง 200 ลิตร เป็นเตาเผาถ่านที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเตาเผาถ่านแบบดั้งเดิม โดยใช้ถังน้ำมันขนาด 200 ลิตรเป็นตัวเตา เตาประเภทนี้อาศัยความร้อนไล่ความชื้นในเนื้อไม้ที่อยู่ในเตา ทำให้ไม้กลายเป็นถ่าน หรือที่เรียกว่า”กระบวนการคาร์บอไนเซชั่น (Carbonization)” นอกจากนี้จากโครงสร้างที่มีลักษณะปิดทำให้สามารถควบคุมอากาศได้ จึงไม่มีการลุกติดไฟของเนื้อไม้ ผลผลิตที่ได้จึงเป็นถ่านที่มีคุณภาพ ขี้เถ้าน้อย และผลพลอยได้จากกระบวนการเผาถ่านอีกอย่างหนึ่งคือ”น้ำส้มควันไม้หรือ Wood Vinegar” ที่สามารถนำมาใข้เป็นประโยชน์ในการเกษตรได้ด้วย
ในการเผาผลิตถ่านด้วยถัง 200 ลิตรนั้น ทำได้หลายลักษณะ ตั้งแต่การใช้ถังน้ำมัน 200 ลิตรเผาโดยตรงโดยไม่ต้องมีการดัดแปลง จนถึงการประยุกต์เตาให้สามารถควบคุมอากาศภายในเตา มีทั้งเตาแบบตั้งและแบบนอน ซึ่งมีเทคนิคในการผลิตและการใช้งานที่แตกต่างกัน ซึ่งเตาเผาถ่านแบบถัง 200 ลิตร

ข้อดี ข้อเสีย และผลผลิตถ่าน

ข้อดี

  • ลงทุนน้อยเพราะไม่ต้องมีการผลิตตัวเตาให้ยุ่งยาก
  • จุดเตาง่ายเพราะอาศัยการเผาไม้โดยตรง

ข้อเสีย

  • ได้ถ่านคุณภาพต่ำเพราะไม่สมารถควบคุมกระบวนการผลิตให้ถูกต้องตามหลักการเผาถ่านได้
  • ได้ผลผลิตถ่านต่ำเพราะไม่สามารถเรียงให้เต็มเตาได้ และการเผาไหม้มีบางส่วนเป็นเถ้าและบางส่วนเป็นสันไม้ ไม่สามารถเก็บน้ำสัมควันไม้ได้

การติดตั้งเตาเผาถ่าน

  • ทำฐานด้วยอิฐบ๊อก 20 ก้อนดูตามภาพ
  • จุดไฟใต้เตาเผาถ่าน
  • หลังจากจุดไฟผ่านไป 2 ชั่วโมง ไม้เริ่มคายแก๊ส ครั้งที่ 1 แล้วดับ ให้ใส่ไฟต่ออีกครั้ง ไม้จะคายแก๊สเป็นทั้งที่ 2 หลังจากนั้น รอให้ถังเย็น แล้วเปิดถ่านได้เลย

เตาเผาถ่านแบบถัง 200 ลิตร

เตาเผาถ่านแบบถัง 200 ลิตร

หมายเหตุ เตาเผาถ่านทุกลูกต้องหุ้มด้วยสังกะสี 2ชั้น ชั้นละ 3 แผ่น 2 ชั้น 6 แผ่น ยาว 80 ชมต่อแผ่น ขันด้วยลวดให้แน่น
บทความอื่นที่น่าสนใจ