วิดีโอเกษตร » หนอนแมลงวันลาย แหล่งโปรตีนราคาถูก สุดยอดอาหารลดต้นทุน

หนอนแมลงวันลาย แหล่งโปรตีนราคาถูก สุดยอดอาหารลดต้นทุน

24 เมษายน 2023
473   0

หนอนแมลงวันลาย แหล่งโปรตีนราคาถูก สุดยอดอาหารลดต้นทุนที่เกษตรกรควรรู้

 หนอนแมลงวันลาย


แมลงวันลาย (Black Soldier FIy) ชื่อวิทยาศาสตร์ Hermetia illiucens ตัวเต็มวัยมีลักษณะภายนอกคล้ายตัวต่อมีสีดำ ที่ปลายขาทุกคู่มีสีขาวเห็นชัดเจน ปีกมีสีน้ำเงินหรือทองแดง เมื่อสะท้อนแสง ด้านสันหลังของท้องปล้องแรกมีจุดกลมสีขาวใส 2 จุด ส่วนท้องด้านล่างเป็นแถบ สามารถพบได้ทั่วไปในสภาพภูมิอากาศเขตร้อนช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมที่หนอนแมลิงวันลายสามารกำจัดขยะอินทรีย์

ช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมที่หนอนแมลงวันลายสามารถกำจัดขยะอินทรีย์ คือช่วงอายุตัวหนอน 5-15 วัน พบว่าหนอนแมลงวันลายมีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีโปรตีน 42 เปอร์เซ็นต์ ไขมัน 35 เปอร์เซ็นต์ พลังงาน 2,900 กิโลแคลอรี่ต่อกิโลกรัม  และกรดอะมิโนและธาตุอาหารอื่น ๆ เมื่อนำหนอนแมลงวันลายไปเลี้ยงลูกไก่พบว่าลูกไก่ที่เลี้ยงด้วยอาหารปกติ เสริมด้วยตัวหนอนแห้งจะมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น 96 เปอร์เซ็นต์ มากกว่าลูกไก่ที่เลี้ยงด้วยถั่วเหลืองผสมไขมันอย่างเดียว นอกจากนี้ยังมีการนำไปเลี้ยงปลาเทราต์ ปลากด ปลานิล และกุ้ง

การเลี้ยงหนอนแมลิงวันลายเบื้องต้น

 • การล่อไข่หรือการดักไข่แบบธรรมชาติ โดยการทำถังหมักเศษอาหารหรือนำเศษอาหาร เศษผลไม้ที่มีรสเปรี้ยว ใส่ลงในถังดำเจาะก้นถังปิดฝาทิ้งไว้ประมาณ 1-2 เดือน จากนั้นสามารถนำหนอนแมลงวันลายมาเลี้ยงในเศษอาหารในโรงเรือนได้
 • นำไข่หนอนแมลงวันลายมาเลี้ยงในโรงเรือนที่จัดเตรียมไว้วางบนภาชนะที่แห้งแล้วนำไปวางบนเศษอาหารทิ้งไว้ 3-4 วัน ไข่จะฟักตัวเป็นหนอน
 • หนอนแมลงวันลายอายุประมาณ 7 วัน สามารถนำมาเลี้ยงเพื่อกำจัดเศษอาหารหรือขยะอินทรีย์ได้ ในอัตราส่วนหนอนแมลงวันลาย 1 กิโลกรัมต่อเศษอาหาร 1 กิโลกรัม (ควรเป็นขยะอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้ง่าย ลักษณะเนื้อหรือเปลือกไม่แข็งมาก) ระยะนี้สามารถนำไปเป็นอาหารสัตว์ได้
 • จากนั้น 14-20 วัน เมื่อหนอนแมลงวันลายจะมีลักษณะลำตัวสีน้ำตาลและสีดำ ควรลดปริมาณอาหารหรือคัดแยกตัวสีดำออกจากภาชนะที่เลี้ยงไว้ใส่ในภาชนะใหม่ ที่มีเฉพาะแกลบดิบหรือขี้เสื่อยเตรียมสำหรับเข้าสู่ระยะดักแด้
 • นำหนอนแมลงวันลายสีดำไปวางในโรงเรือนบุ้งลวดที่เตรียมไว้ทิ้งไว้ประมาณ 10-15 วัน ดักแด้จะออกตัวเป็นแมลงวันลายจากนั้นเตรียมวัสดุสำหรับให้แมลงวันลายเกาะ ระยะนี้แมลงวันลายกินเพียงน้ำเปล่าหรือน้ำหวานเท่านั้น
 • จากนั้นนำแผ่นกระดาษลูกฟูกที่ตัดเป็นแนวยาวหรือแผ่นไม้ช้อนกันมาวางบนตะแกรงที่ใส่อาหาร (นำเคษอาหารบดหรือเศษอาหารบดผสมกับรำข้าว) นำไปวางในกรงที่มีแมลงวันลาย เมื่อแมลงวันลายวางไข่แล้วสามารถนำมาเลี้ยงในอาหารตามขั้นตอนข้อที่ 2 เพื่อให้ได้หนอนแมลงวันลายชุดต่อไป

ประโยชน์ การเลี้ยงหนอนแมลงวันลาย

 • ตัวหนอนโตเต็มวัยมีโปรตีน พลังงาน และสารอาหารอื่นๆ สามารถนำมาเป็นอาหารสัตว์ได้
 • ลดค่าใช้จ่ายการกำจัดขยะอินทรีย์ และลดการเกิดภาวะโลกร้อน
 • ได้ปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ที่อุดมไปด้วยธาตุอาหารที่พืชต้องการ
 • สามารถสร้างรายได้เป็นอาชีพเสริม สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ในประเด็น BCG in Action/Zero Waste
 • ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่มา | Youtrube ทุ่งกุลา channel
บทความอื่นที่น่าสนใจ