บทความเกษตร » สูตรน้ำหมักเร่งกระตุ้นดอกเห็ดฟาง

สูตรน้ำหมักเร่งกระตุ้นดอกเห็ดฟาง

9 กุมภาพันธ์ 2024
21   0

สูตรน้ำหมักเร่งกระตุ้นดอกเห็ดฟาง

สูตรน้ำหมักเร่งกระตุ้นดอกเห็ดฟาง

ปัจจุบันเกษตรกรนิยมเพาะเห็ดฟางกันมากขึ้น โดยเฉพาะการเพาะเห็ดฟางในโรงเรือน เพราะให้ผลผลิตเร็ว สามารถเพาะได้ทุกพื้นที่ มีวิธีการเพาะหลายรูปแบบ สามารถใช้วัสดุเพาะที่หลากหลาย เกษตรกรสามารถเลือกใช้วิธีการผลิตและวัสดุเพาะให้เหมาะกับพื้นที่ที่แตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น ทั้งการเพาะเห็ดฟาง แบบกองเตี้ย แบบโรงเรือน และการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า ช่วงนี้เกษตรกรที่ทําการเพาะเห็ดชนิดต่างๆ โดยเฉพาะเห็ดฟางน่าจะดีใจได้เพราะอากาศร้อนชื้นแบบนี้แหละที่เห็ดฟางจะให้ผลผลิตได้อย่างเต็มที่ มองไปในท้องตลาดเห็ดฟางก็เริ่มจะมีมากขึ้น แต่ราคาก็ยังคงทรงตัวระหว่างกิโลกรัมละ 80-100 บาท

โดยทําการเพาะเห็ดฟางจากทลายปาล์มซึ่งได้ศึกษาการเพาะเห็ดฟางมาจากหลายๆพื้นที่ และประสบความสําเร็จ สามารถทํารายได้เสริมหาเลี้ยงครอบครัวได้

การเพาะเห็ดฟางนั้น โดยปกติแล้วเห็ดฟางจะออกผลผลิตให้เกษตรกรในชุดแรกของการเก็บผลผลิต แต่เมื่อออกผลผลิตชุดที่สองและชุดที่สาม ดอกเห็ดก็จะเล็กลงและให้ผลผลิตน้อยลง

นี่ก็ถือว่า เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกษตรกรผู้เพาะเห็ดฟางได้ทําการคิดค้นสูตรน้ำหมักเพื่อใช้ในการเร่งดอกเห็ดฟาง ในการออกดอกชุดที่สองและสาม ซึ่งได้มีการนําวัตถุดิบเหลือใช้มาทําน้ำหมักสูตรดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

สูตรนํ้าหมักเร่งและกระตุ้นการเกิดดอกเห็ดฟาง

  • เศษเห็ดฟางที่เหลือใช้จํานวน 10 กิโลกรัม
  • กากนํ้าตาล จํานวน 5 ลิตร
  • พด.2 จํานวน 1 ซอง
  • นํ้า จํานวน 20 ลิตร

วิธีการทํา

นำส่วนผสมทั้งหมดมาหมักรวมกัน โดยหมักไว้ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน จึงสามารถนําไปใช้งานได้

วิธีการนําไปใช้

เก็บดอกเห็ดชุดที่หนึ่งเสร็จ รดนํ้าชั้นเพาะเห็ดให้เปียก จากนั้นก็นํานํ้าหมักมาฉีด ในอัตรา นํ้าหมัก 2 ช้อนโต๊ะ ต่อ นํ้า 20 ลิตร(โรงเพาะเห็ด 1 โรง ) ควรจะทําการฉีดในชวงเช้ามืด
หมายเหตุ : สําหรับดอกเห็ดฟางที่นำมาใช้ในการทํานํ้าหมักนั้นจะต้องเลือกดอกเห็ดที่ดีๆ และเลือกดอกที่สมบูรณ์

แหล่งอ้างอิงข้อมูล : จันทร์ ธงศรี. หมู่ที่ 9 ตำบลพัฒนา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี….