บทความเกษตร » จุลินทรีย์หน่อกล้วย ปรับสภาพดินช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดี

จุลินทรีย์หน่อกล้วย ปรับสภาพดินช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดี

5 มกราคม 2023
343   0

จุลินทรีย์หน่อกล้วย ปรับสภาพดินช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดี

จุลินทรีย์หน่อกล้วย

จุลินทรีย์หน่อกล้วย


จุลินทรีย์หน่อกล้วย คือการนำหน่อกล้วยมาหมักให้ได้จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์เพื่อนำมาใช้ในการเกษตรเพราะในดินที่มีต้นกล้วยขึ้นจะเป็นดินที่มีสภาพอุดมสมบูรณ์ มีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อพืช สามารถนำจุลินทรีย์มาปรับสภาพดินให้เหมาะต่อการเจริญเติบโตของพืช

อีกทั้งยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ช่วยปรับสภาพน้ำให้มีความเหมาะสม ชลอการเน่าเสียของน้ำ แม้มิใช่การบำบัดน้ำเสียโดยตรง แต่ใช้หลักการนำเอาจุลินทรีย์ชนิดดี มีประสิทธิภาพไปแย่งอาหาร(ของเสียจากสัตว์น้ำและเศษอาหารที่สัตว์น้ำกินไม่หมด) จากจุลินทรีย์ที่มีอยู่ตามธรรมชาติในน้ำที่กำลังจะเน่า หรือในน้ำเสีย สกัดกั้นการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ธรรมชาติที่เป็นสาเหตุของน้ำเน่าเสีย

ส่วนผสม
จุลินทรีย์หน่อกล้วย

  • ต้นกล้วยสูงประมาณ 1 เมตร (ประกอบด้วยต้น ใบ หน่อ ราก) ประมาณ 3 กิโลกรัม สับเป็นชิ้นฯ
  • กากน้ำตาล น้ำตาลทรายแดง หรือ น้ำตาลปิ๊บ 1 กิโลกรัม
  • ยาคูลย์ 1 ขวด
  • น้ำประมาณ 4 ลิตร

วิธีทำ

1. เตรียมส่วนผสม ต้นกล้วย ยาคูลย์ กากน้ำตาล หรือน้ำตาลทรายแดง และน้ำเปล่า

2 สับต้นกล้วยเป็นชิ้นๆ นำส่วนผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน
จุลินทรีย์หน่อกล้วย

3.เก็บไว้ในที่ร่มทำการหมัก 7 – 14 วัน ระหว่างที่หมักให้เปิดคนวันละ 1 ครั้ง

4.กรองเอาเฉพาะน้ำ ส่วนเศษกล้วยสามารถนำไปทำปุ๋ยต่อได้

อัตราส่วนการใช้

  • บ่อกบ ใช้ 1 cc ต่อน้ำในบ่อเลี้ยง 1 ลิตร
  • บ่อปลาใช้ 40 ลิตร ต่อบ่อขนาด 1 งาน
  • ต้นไม้ใช้ 20 cc ต่อน้ำ 20 ลิตร ใช้ฉีดพ่น หรือรดโคนต้นไม้

การขยายเชื้อ

ใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วย 1 ลิตร ผสมกากน้ำตาล น้ำตาลทรายแดง หรือน้ำตาลปิ๊บ 1 กิโลกรัม แล้วผสมน้ำเปล่า 40 ลิตร หมั่นคน ทุกวันใส่ถังปิดฝาหมักประมาณ 7 วัน

ประโยชน์จุลินทรีย์หน่อกล้วย

มีฮอร์โมน Auxin ช่วยเร่งการเจริญเติบโตย่อยสลายของเสียได้เร็วกว่าจุลินทรีย์ชนิดอื่น มีสาร Tanin ช่วยในการยับยั้ง เชื้อราและแบคทีเรีย

ที่มา : สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย 181/2 ม.12 (ในสวนหลวง ร.9) ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โทร 055-611220,  www.withikaset.com ,หนังสือเกษตรอินทรีย์ภาคปฏิบัติ 3 อาจารย์อธิศพัฒน์ วรรณสุทธิ์
บทความอื่นที่น่าสนใจ