วิดีโอเกษตร » การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า

การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า

19 ตุลาคม 2022
818   0

การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า

การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า เป็นอีกวิธีในการเพาะเห็ดที่ให้ผลผลิตเร็ว สามารถเพาะได้ทุกพื้นที่ ใช้แรงงานน้อยสามารถใช้วัสดุเพาะที่หลากหลาย การเพาะเห็ดฟางในตะกร้าช่วยลดการใช้พื้นที่ เคลื่อนย้ายสะดวก อีกทั้งยังสามารถเก็บผลิตได้ง่ย ทำประมาณแค่ภายในหนึ่งสัปดาห์ก็สามารถเก็บผลผลิตได้แล้ว

ขั้นตอน การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า

 • เลือกพื้นที่สำหรับวางโครงเหล็กหรือสุ่มไก่ ไม่ควรเป็นพื้นที่ที่ได้รับแดดจัด น้ำไม่ท่วมขัง สามารถป้องกันการรบกวนจากสุนัขและสัตว์เลี้ยงอื่นๆได้โดยเตรียมปรับพื้นที่ให้เรียบเสมอกัน
 • นำเชื้อเห็ดฟางขนาด 1 ปอนด์ ออกจากถุง ฉีกหัวเชื้อเห็ดฟางเป็นชิ้นเด็กแล้วโรยแป้งสาลีหรือแป้งข้าวเหนียว 1 ช้อนโต๊ะ คลุกให้เข้ากัน แบ่งเป็น 6 ส่วนเท่าๆกัน (ทำได้ 2 ตะกร้า)
 • นำวัสดุเพาะ ได้แก่ ก้อนเชื้อเห็ดถุงเก่าหรือฟางข้าว (แช่น้ำ 1 คืน) หรือวัสดุอื่นๆ มารองกันตะกร้าแล้วโรยด้วยอาหารเสริม รอบๆขอบตะกร้าหนาประมาณ 1 นิ้ว
 • นำเชื้อเห็ดฟางที่เตรียมไว้ 1 ส่วน วางรอบตะกร้าให้ชิดขอบตะกร้าเป็นจุดๆ (เสร็จชั้นที่ 1)
 • ทำตามข้อที่ 2-4 อีก 2 ครั้ง (เสร็จชั้นที่ 2 และ 3) โดยครั้งสุดท้ายให้โรยอาหารเสริมเต็มพื้นที่ด้านบนหนาประมาณ 1 นิ้ว แล้วโรยเชื้อเห็ดฟางเป็นจุดๆ ระยะห่างเท่าๆกัน ให้เต็มพื้นที่ด้านบนตะกร้า
 • โรยวัสดุเพาะด้านบนอีกครั้ง หนาประมาณ 1 นิ้ว รดน้ำให้ชุ่ม
 • นำตะกร้าที่ได้ไปวางไว้บนพื้นหรือชั้นโครงเหล็กที่เตรียมไว้ หากเป็นสุ่มไก่ให้วาง  4 ตะกร้า โดยวาง 3 ตะกร้าชิดกันแล้ววาง 1 ตะกร้าด้านบนตรงกลางระหว่างตะกร้าทั้ง 3 ตะกร้า ในการเพาะช่วงฤดูแล้งควรวาง
 • นำสุ่มไก่ครอบตะกร้าทั้งหมด โดยให้ห่างจากขอบตะกร้าอย่างน้อย 1 คีบ นำพลาสติกคลุมโครงหรือสุ่มไก่จากด้านบนถึงพื้นต้องคลุมให้มิดชิดแล้วนำอิฐหรือไม่ทับขอบพลาสติกป้องกันพลาสติกเปิดออก หากพื้นที่ที่วางตะกร้ามีแสงมากควรพรางแสงให้ด้วย
 • ประมาณวันที่ 1-7 วันแรกหลังเพาะในช่วงฤดูหนาว ต้องควบคุมอุณหภูมิในโครงหรือสุ่มไก่ให้อยู่ในช่วงอุณหภูมิ 37-40 องศาเซลเซียส เฉลี่ยประมาณ 8 องศาเซลเชียส ถ้าอุณหภูมิสูงเกินไปให้เปิดช่องลมระบายอากาศด้านบนเล็กน้อย หากเปิดมากเกินไปความร้อนลดลงกะทันหันจะทำให้เส้นใยเห็ดฟางเสียหายมีผลให้เห็ดไม่ออกดอกหรือดอกน้อย แต่ถ้าอุณหภูมิต่ำกว่าที่กำหนดต้องปิดช่องระบายอากาศให้มิดชิดเพราะจะทำให้ดอกเจริญเติบโตข้า นอกจากนี้ต้องควบคุมความชื้นในสุ่มไก่โดยสังเกตจากหยดน้ำเกาะพลาสติกที่คลุม ถ้าไม่มีน้ำเกาะให้รดน้ำที่พื้นดิน
 • วันที่ 5-8 วันหลังเพา ต้องควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนให้อยู่ระหว่าง 28-32 องศาเซลเซียส เพราะจะเป็นช่วงรวมตัวกันของเส้นใยเห็ดเกิดเป็นดอกเล็กๆจำนวนมาก ห้ามเปิดพลาสติกบ่อยเพราะจะทำให้ดอกฝ่อ
 • ประมาณวันที่  9-1  ในฤดูหนาว เห็ดฟางเริ่มให้ดอกที่มีขนาดโตสามารถเก็บเกี่ยวได้ ผลผลิตสามารถเก็บได้ 2-3  ครั้งต่อตะกร้า ผลผลิตประมาณ 7  ขีด 1 กิโลกรัม ต่อตะกร้า ขึ้นอยู่กับวัสดุที่นำมาเพาะ การดูแลรักษา และฤดูกาลที่ผลิต  (ฤดูหนาวดอกเห็ดฟางจะมีจำนวนน้อยแต่มีน้ำหนักต่อดอกมากกว่าช่วยฤดูร้อน)
 • การเก็บเกี่ยวควรทำในตอนเช้ามืด โดยเก็บตอนที่ดอกเห็ดยังไม่บาน ดอกมีลักษณะตูมยังไม่แตก ถ้ามีดอกเห็ดขึ้นอยู่ติดกันหลายดอกควรเก็บขึ้นมาพร้อมกันทั้งหมดทีเดียว การเก็บให้ใช้มีดสะอาดตัดโคนดอกเห็ด แล้วจึงนำไปตัดแต่งโคนดอกเห็ดที่มีเศษวัสดุเพาะติดอยู่ออก ก่อนบรรจุในภาชนะ หรือบรรจุภัณฑ์เพื่อเตรียมจำหน่ายโดยเร็ว หากยังไม่ได้ส่งจำหน่ายควรคลุมภาชนะบรรจุ ด้วยผ้าขนหนูชุบน้ำเพื่อรักษาความชื้นและระบายความร้อนของดอกเห็ดฟาง

 แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

 • กลุ่มส่งเสริมพืชผักและเห็ด สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร 
 • สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่
 • ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสมุทรสาคร 
 • การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า by nitedkaset

บทความอื่นที่น่าสนใจ