วิดีโอเกษตร » สูตร การผลิตปุ๋ยชีวภาพ และวิธีการใช้งาน

สูตร การผลิตปุ๋ยชีวภาพ และวิธีการใช้งาน

17 มกราคม 2023
991   0

สูตร การผลิตปุ๋ยชีวภาพ และวิธีการใช้งาน

การผลิตปุ๋ยชีวภาพ

การผลิตปุ๋ยชีวภาพ


ปุ๋ยน้ำชีวภาพ หมายถึง สารละลายเข้มข้น หรือของเหลวที่ได้จากการหมักเศบพืชหรือสัตว์ โดยกระบวนการหมักในสภาพที่ไร้อากาส ซึ่งมีกลุ่มจุลินทรีย์จำพวกแบคที่เรีย ราและยีสต์ ช่วยย่อยสลายปลดปล่อยสารออกมาในรูปกรดอะมิโน กรดอินทรีย์ ธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง ฮอร์ โมน เอนไซม์ ซึ่งพืชสามารถนำไปใช้ในการเจริญเติบโตได้
ประโยชน์ของปุ๋ยน้ำชีวภาพ

 1. เร่งการเจริญเติบโตของรากพืช
 2. เพิ่มการขยายตัวของใบ และยืดตัวของลำต้น
 3. ชักนำให้เกิดการงอกของเมล็ด
 4. ส่งเสริมการออกดอกและติดผลดีขึ้น

การทำปุ๋ยน้ำชีวภาพจากผักสีเขียว

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้หลักๆ ประกอบด้วย

 1. ผักสีเขียว 1 ส่วน
 2. กากน้ำตาล 1 ส่วน
 3. ถังพลาสติก

ขั้นตอนการดำเนินการ

นำผักสับเป็นชื้นเล็กๆ ยิ่งเล็กยิ่งดีเพราะใช้เวลาในการย่อยสลายได้เร็วขึ้น ใส่ 1 ส่วน แล้วใส่กากน้ำตาลลงไปอีก ส่วน ปิดฝาทิ้งไว้ให้สนิททิ้งไว้ประมาณ 30 วันสามารถนำมาใช้ได้ หรืออาจผสมหัวเชื้อจุลินทรีย์ไปด้วยเพื่อเร่งการย่อย และให้เกิดจุลินทรีย์ขยายตามที่เราใส่ลงไป

หัวเชื้อจุลินทรีย์นั้นเกษตรกรสามารถใช้ได้ตามความสะดวก อาจใช้สารเร่ง พ.ด. ของกรมพัฒนาที่ดิน หรือ จุลินทรีย์ EM หรือใช้ปุ๋ยน้ำชีวภาพอื่นที่มีอยู่แล้วเป็นหัวเชื้อก็ได้ ไม่ต้องใส่มากเนื่องจากเชื้อสามารถเพิ่มจำนวนได้เมื่อหมักอยู่ในถัง

วิธีใช้

ใช้ฉีดพ่นทางใบหรือราดโคนต้นสำหรับไม้ผล อัตราปุ๋ยอินทรีย์น้ำ 1 ต่อน้ำ 200 หากใช้กับพืชผัก ไม้ประดับอัตราให้ลดลงตามความเหมาะสม 1 ต่อน้ำ 500 1,000 เป็นต้น

 

สูตรการทำปุ๋ยน้ำชีวภาพจากผลไม้

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้หลักๆ ประกอบด้วย

 1. ฟักทอง+กล้วยน้ำหว้า+มะละกอ (ผลไม้อื่นสามารถนำมาประยุกต์ได้)
 2. กากน้ำตาล (อย่างละ 1 ส่วนโดยน้ำหนัก)
 3. ถังพลาสติก

ขั้นตอนการดำเนินการ

หั่นผลไม่เป็นลูกเต๋าเล็กๆ ใส่ 1 ส่วน ใส่กากน้ำตาลลงไปอีก 1 ส่วน แล้วตามด้วยน้ำผสมหัวเชื้อจุลินทรีย์ใส่พอท่วมผสมให้เข้ากัน ปีดฝาทิ้งไว้ให้สนิท ทิ้งไว้ประมาณ 15 -30 วัน ก็สามารถนำมาใช้ได้หรืออาจผสมหัวเชื้อจุลินทรีย์ไปด้วยเพื่อเร่งการย่อย และให้เกิดจุลินทรีย์ขยายตามที่เราใส่ลงไป

วิธีใช้

ใช้ฉีดพ่นทางใบหรือราดโคนต้นสำหรับไม้ผล อัตราปุ๋ยอินทรีย์น้ำ 1 ต่อน้ำ 200 หากใช้กับพืชผักไม้ประดับอัตราลดลงตามความเหมาะสม 1 ต่อน้ำ 500 1,000 ระยะเวลาการใช้ 10 วันต่อ 1 ครั้ง
สูตรการทำปุ๋ยน้ำชีวภาพจากต้นกล้วย

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้หลักๆ ประกอบด้วย

 1. ต้นกล้วยที่กำลังจะออกปลี 2-3 ส่วน
 2. กากน้ำตาล 1 ส่วน
 3. ถังหมัก

ขั้นตอนการดำเนินการ

นำกล้วยที่กำลังจะออกปลี สับเป็นชิ้นเด็กๆ ยิ่งเล็กยิ่งใช้เวลาในการย่อยเร็วขึ้น ใส่ 1 ส่วน ใส่กากน้ำตาลลงไปอีก 1 ส่วน ปิดฝาทิ้งไว้ให้สนิท 20 – 40 วัน สามารถนำมาใช้ได้หรืออาจผสมหัวเชื้อจุลินทรีย์ไปด้วยเพื่อเร่งการย่อย และให้เกิดจุลินทรีย์ขยายตามที่เราใส่ลงไป

วิธีใช้

รดลงดินก่อนการเพาะปลูก อัตราส่วน 1:200 ลิตร (ปุ๋ย:น้ำ นำไปฉีดพ่นให้กับพืชทางใบอัตรา 1:500-1,000 ลิตร รดลงดินระหว่างเพาะปลูกอัตรา 1:500-1,000 ลิตร

วิธีใช้

รดลงดินก่อนการเพาะปลูก อัตราส่วน 1:200 ลิตร (ปุ๋ย:น้ำ) นำไปฉีดพ่นให้กับพืชทางใบอัตรา1:500-1,000 ลิตร รดลงดินระหว่างเพาะปลูกอัตรา 1:500-1,000 ลิตร

การทำปุ๋ยน้ำชีวภาพจากปลา หรือหอยเชอร์รี่

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้หลักๆ ประกอบด้วย

 1. ปลาสด 1 ส่วน
 2. กากน้ำตาล 1 ส่วน
 3. น้ำ 5 ส่วนหรือพอท่วม
 4. หัวเชื้อจุลินทรีย์
 5. ถังพลาสติก

ขั้นตอนการดำเนินการ

นำชิ้นส่วนของปลาที่ได้มาสับเป็นชิ้นเล็กๆ ยิ่งเล็กยิ่งใช้เวลาในการย่อยเร็วขึ้น หรือถ้าใช้หอยเชอร์รี่ให้ทุบให้เปลือกหอยเตก ใส่ 1 ส่วน ใส่กากน้ำตาลลงไปอีก 1 ส่วน แล้วตามด้วยน้ำผสมหัวเชื้อจุลินทรีย์ใส่พอท่ามผสมให้เข้ากัน ปีดฝาทิ้งไว้ให้สนิท ทิ้งไว้ 30 -45 วัน สามารถนำมาใช้ได้

หัวเชื้อจุลินทรีย์นั้นเกษตรกรสามารถใช้ได้ตามความสะดวก อาจใช้สารเร่ง พ.ด. ของกรมพัฒนาที่ดิน หรือ จุลินทรีย์ EM หรือใช้ป้ยน้ำชีวภาพอื่นที่มีอยู่แล้วเป็นหัวเชื้อก็ได้ ไม่ต้องใส่มากเนื่องจากเชื้อสามารถเพิ่มจำนวนได้เมื่อหมักอยู่ในถัง

วิธีใช้

ใช้ฉีดพ่นทางใบหรือราดโคนต้นสำหรับไม้ผล อัตราปุ๋ยอินทรีย์น้ำ 1 ต่อน้ำ 200 หากใช้กับพืชผักไม้ประดับอัตราลคลงตามความเหมาะสม 1 ต่อน้ำ 500 1,000

วิธีขยาย EM หรือหัวเชื้อจุลินทรีย์อื่น

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้หลักๆ ประกอบด้วย

 1. EM หรือหัวเชื้อจุลินทรีย์อื่น 1 ส่วน
 2. กากน้ำตาล 1 ส่วน
 3. น้ำ 18 ส่วน

ขั้นตอนการดำเนินการ

นำส่วนผสมทั้งหมดผสมกัน หมักทิ้งไว้ 14 วัน จะได้ EM ขยายที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ระหว่างการหมักให้เปิดฝา วันละ 1 นาที ทุกวัน จนครบกำหนด

สูตรปุ๋ยน้ำชีวภาพแคลเขียม

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้หลักๆ ประกอบด้วย

 1. เปลือกไข่
 2. กากน้ำตาล
 3. หัวเชื้อจุลินทรีย์

ขั้นตอนการดำเนินการ

นำเปลือกไข่มาอบ หรือตากให้แห้ง แล้วบดให้เป็นชิ้นเกใส่เปลือกไข่ กากน้ำตาลอย่างละหนึ่งส่วน แล้วใส่น้ำให้พอท่วม ผสมให้เข้ากันหรืออาจผสมหัวเชื้อจุลินทรีย์ไปด้วยเพื่อเร่งการย่อย และให้เกิดจุลินทรีย์ขยายตามที่เราใส่ลงไป

วิธีใช้

ใช้ฉีดพ่นความเข้มข้น 0.1-0.2% ใช้ฉีดพ่นบนใบหลังการติดผลช่วยเพิ่มความหวาน ช่วยให้ตาดอกแข็งแรง ความแข็งแรงให้แก่พืช ผลผลิตคุณภาพดี

อ้างอิง : ฝ่ายส่งเสริมการเกษตร สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทร. 0-53873938-9 ,www.withikaset.com
บทความอื่นๆที่น่าสนใจ